Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, perätön vaarailmoitus, laiton uhkaus, Internet, Jokelan koulusurmat

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 7.54
Uutinen

Annettu 21.12.2007, dnro R 07/33

Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitoksen esitutkinnassa oli tutkittu, oliko rikoksesta epäilty syyllistynyt laittomaan uhkaukseen ja/tai perättömään vaarailmoitukseen, kun hän oli julkaissut internetissä nimettömän tiedonannon, jossa viitattiin Jokelan koulukeskuksessa 7.11.2007 tapahtuneeseen useita kuolonuhreja vaatineeseen ampumavälikohtaukseen ja jossa ilmoitettiin, että samanlainen välikohtaus tulee tapahtumaan Lappeenrannassa olevassa koulussa 13.11.2007.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Valtakunnansyyttäjä määrää tällöin myös siitä, kenen on ajettava syytettä. Valtakunnansyyttäjäviraston työjärjestyksen mukaan apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee asiat, joissa on kysymys edellä tarkoitetun syyteoikeuden käyttämisestä. Esitutkinnassa tarkoitettu tiedonanto oli julkaistu verkkoviestin muodossa internetissä. Rikoslain 34 luvun 10 §:ssä säädetty perätön vaarailmoitus, jonka tunnusmerkistön viestin sisällön oli katsottava täyttäneen, on virallisen syytteen alainen rikos. Tämän vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritti syyteharkinnan asiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että julkaistu tiedonanto oli sellainen, joka tyypillisesti aiheuttaa varotoimiin ryhtymistä. Tiedonanto oli siten ollut rikoslain 34 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua. Esitutkinnassa ei sitä vastoin ollut selvitystä siitä, että koulun oppilaiden tai henkilökunnan joukossa olisi ollut henkilöitä, jotka olisivat pelänneet henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa. Myös lain esitöissä on katsottu, että esimerkiksi perättömiä pommiuhkauksia tulisi yleensä arvioida perättöminä vaarailmoituksina. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi sen vuoksi, ettei menettely täyttänyt rikoslain 25 luvun 7 §:ssä rangaistavaksi säädetyn laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä.

Syyte perättömästä vaarailmoituksesta nostettiin Lappeenrannan käräjäoikeudessa.

Ratkaisu