Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, syyteoikeus, tekijänoikeus, teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.32
Uutinen

Annettu 23.1.2007, dnro 42/27/06

Kihlakunnansyyttäjälle oli saapunut syyteharkintaa varten esitutkinta, jossa oli kyse tekijänoikeuslain 56 e §:ssä tarkoitetusta teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta. Kysymyksessä oli internetissä levitetystä tietokoneohjelmasta, jolla helpotettiin teknisen suojauksen poistamista. Kihlakunnansyyttäjä siirsi asian apulaisvaltakunnansyyttäjälle sen arvioimista varten, olisiko sanottua rikkomusta katsottava sananvapauslain 24 §.ssä tarkoitetuksi julkistetun viestin sisältöön perustuvaksi rikokseksi, josta yksinomainen syyteoikeus oli hänellä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi päätöksessään, että Valtakunnansyyttäjän ohjeessa menettelystä sananvapausrikoksissa (VKS:2004:1) sananvapauslain 24 §:n tarkoittamina sananvapausrikoksina on arvioitu ainakin sellaisia julkaisu- tai ohjelmatoiminnassa tehtyjä virallisen syytteen alaisia sananvapauden käyttöön liittyviä rikoksia, joissa viestin sisällön julkaiseminen tai muunlainen yleisön keskuuteen levittäminen kuuluu rikoksen tunnusmerkistöön tai teonolemukseen. Lain 3 §:n 4 momentissa on kuitenkin säädetty, että tekijänoikeudesta ja oikeudesta harjoittaa televisio- ja radiotoimintaa sekä teletoimintaa samoin kuin kuvaohjelmien tarkastamisesta säädetään erikseen. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä 54/2002 vp. on todettu, että mainitulla säännöksellä rajataan lain soveltamisalan ulkopuolelle "tekijänoikeutta koskevat asiat". Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksessa on kysymys tekijänoikeuteen liittyvästä asiasta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei po. tekijänoikeuslain 56 e §.ssä säädettyä rikkomusta ole pidettävä sananvapauslain 24 §:n tarkoittamana julkaistun viestin sisältöön perustuvana rikoksena. Syyteharkintaratkaisun tekeminen jäi siten kihlakunnansyyttäjän tehtäväksi yleisten säännösten mukaan.

Ratkaisu