Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, virkasalaisuuden rikkominen, internet, henkilötieto

Syyttäjälaitos
27.8.2013 13.35
Uutinen

Annettu 14.7.2011, dnro R 11/410

Kaupunki oli irtisanonut toimihenkilön. Irtisanottu teki irtisanomista koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jota käsiteltiin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Kokouksesta laaditussa pöytäkirjassa siteerattiin useita irtisanomismenettelyyn liittyviä asiakirjoja ja siitä ilmeni muun ohella irtisanomisperusteet. Kokouspöytäkirja asetettiin kaupungin internetsivulle yleisön saataville. Esitutkinnassa oli tutkittu, oliko kaupungin edustaja syyllistynyt rikokseen, kun sanotut tiedot asetettiin yleisön saataville. Asia kuului ylimmän syyttäjän syyteharkintavaltaan sananvapauslain 24 luvun 1 §:n perusteella.

Syyteharkinnassa katsottiin, että irtisanomiseen johtaneet syyt oli arvioitava asianomistajaan henkilökohtaisesti liittyvinä ominaisuuksina, jotka ovat henkilötietolain 3 §:n tarkoittamia henkilötietoja. Tällaisia tietoja koskee sanotun lain 33 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus, jonka rikkominen tuli arvioitavaksi rikoslain 40 luvun 5 §:ssä tarkoitettuna virkasalaisuuden rikkomisena. Vastuullisena tietojen asettamisesta yleisön saataville pidettiin kaupungin palveluksessa olevaa hallintojohtajaa. Hän ei ollut riittävän huolellisesti arvioinut pöytäkirjan sisältöä suhteessa noudatettaviin salassapitovelvoitteisiin.

Syyte tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta jätettiin nostamatta vähäisyysperusteella.

Ratkaisu