Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvapetos, seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.26
Uutinen

Annettu 29.1.2008, dnro 120/45/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt syytteen nostettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta epäillystä petoksesta, koska hän katsoi oikeudenkäynnin ja rangaistuksen ko. yksittäistapauksessa kohtuuttomiksi. Kihlakunnansyyttäjä piti teosta mahdollisesti tuomittavaa rangaistusta tarkoituksettomana, koska sakkorangaistus vähentäisi epäillyn mahdollisuuksia korvata aiheuttamansa vahinko työttömyyskassalle. Rangaistuksella ei olisi myöskään erityisestävää vaikutusta epäillyn iän ja kulttuuritaustan takia. Epäilty ei lisäksi voi tulevaisuudessa syyllistyä vastaavaan rikokseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia erityisiä olosuhteita, joita ROL 8:1:ssa tarkoitetaan. Kihlakunnansyyttäjän päätöksestä ilmenevät seikat eivät ole perusteita katsoa oikeudenkäyntiä ja rangaistusta asiassa kohtuuttomiksi. Yleinen etu sen sijaan vaatii, että asiassa nostetaan syyte. Tahallinen työttömyysturvajärjestelmän väärinkäyttö voidaan vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa katsoa sellaiseksi, että oikeudenkäynti ja rangaistuksen tuomitseminen on epäillyn henkilöön liittyvistä syistä kohtuutonta tai tarkoituksetonta.

Kihlakunnansyyttäjän päätös oli tehty syyttäjälle kuuluvan harkintavallan puitteissa. Kihlakunnansyyttäjän huomiota kuitenkin kiinnitettiin siihen, miten oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 §:n 1 momenttia tulee soveltaa.

Ratkaisu