Hyppää sisältöön

Sotilasoikeudenkäyntiasia, sotilas, syyttäjän toimivalta, konkurrenssi, palvelusrikos, liikennerikos, syyttämättä jättäminen, vähäisyysperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.31
Uutinen

Annettu 5.7.2007, dnro 67/41/06

Syyttäjätoiminnan valvonnassa tuli ilmi, että kihlakunnansyyttäjä, jota valtakunnansyyttäjä ei ollut määrännyt hoitamaan sotilasoikeudenkäyntiasioita, oli tehnyt vähäisyysperusteisen syyttämättäjättämispäätöksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tapauksessa, jossa palvelusajossa yleisellä tiellä maastokuorma-autoa kuljettanut sotilas oli ajanut kolarin.

Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa oli jäänyt huomioimatta, että kuljettaja oli rikkonut tieliikennelaissa säädetyn varovaisuus- ja huolellisuusvelvollisuuden lisäksi myös puolustusvoimien liikenneturvallisuusohjeessa annettuja määräyksiä ja siten syyllistynyt palvelusrikokseen. Huomiotta oli jäänyt myös sotilasoikeudenkäyntilain 4 § 3 momentin säännös, joka kieltää vähäisyysperusteisen syytämättä jättämisen sotilasoikeudenkäyntiasiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi kuulemaan kuljettajan lisätutkinnassa myös palvelusrikosepäilyn johdosta ja suoritti uuden syyteharkinnan, jossa päädyttiin jättämään syyte nostamatta kohtuusperusteella, koska asian lopullinen ratkaisu oli viivästynyt kohtuuttomasti viranomaisten virheellisen menettelyn vuoksi, eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etukaan vaatinut syytteen nostamista.

Ratkaisu