Hyppää sisältöön

Syyte nostettu Rautavaaran kunnan entisen elinvoimajohtajan virkarikosasiassa

Syyttäjälaitos
6.10.2021 12.13
Tiedote

Rautavaaran kunnan teknisessä toimessa epäillyksi tapahtunut virkarikoksia koskeva syyteharkinta on valmistunut. Rikosepäilyn kohteena on ollut esteellisen henkilön toiminta kunnan teknisen toimen hankinnoissa, kun hänen lähipiiriinsä kuuluvalle yhtiölle oli tarjottu urakoita ja se oli toisaalta voittanut niistä osan. 

Asiassa on nostettu syyte kolmea henkilöä ja yhtä osakeyhtiötä vastaan. Entistä elinvoimajohtajaa ja hänen entistä esimiestään vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Entistä kunnanjohtajaa syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Yhtiötä kohtaan on esitetty pelkästään rikoshyötyvaatimus. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Haastehakemus on toimitettu Pohjois-Savon käräjäoikeuteen asianumerolla R 21/2227 (syyttäjän asianumero R21/2564). 

Muiden asiassa epäiltyinä kuultujen henkilöiden osalta on tehty syyttämättäjättämispäätökset, mukaan lukien Rautavaaran nykyinen kunnanjohtaja. Esitutkinnassa kunnan luottamushenkilöitä, viranhaltioita ja tilintarkastajia epäiltiin virka-aseman väärinkäytöstä tai avunannosta siihen. Yksi syyttämättäjättämispäätös on perustunut toimenpiteistä luopumiseen ja muut 15 tapausta syytteen nostamisen edellytysten puuttumiseen. Syyttämättäjättämispäätösten numerot ovat 21/4543–4545 ja 21/4547-4559, ja ne voi tilata Itä-Suomen syyttäjäalueelta, sähköposti ita-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, puh. 029 562 4000.

Asiaa koskeva esitutkinta-aineisto ja haastehakemus tulevat julkisiksi vasta, kun asia on ollut ensin kertaa oikeudessa esillä, ellei käräjäoikeus asiassa toisin päätä.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Antti Hyvärinen Itä-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 56 27807.