Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan joutuisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.53
Uutinen

Annettu 21.3.2007, dnro 166/41/06

Epäiltyjen luvattoman käytön ja palvelusrikoksen syyteharkinta oli kestänyt yli puolitoista vuotta siten, että syyteoikeus oli vanhentunut ennen syyteharkintaratkaisua. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyteharkinnan suorittamiseen syyteoikeuden vanhentumisajan kuluessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti myös kihlakunnanviraston syyttäjäosaston huomiota syyttäjällä avoinna olevien asioiden seurannan järjestämiseen siten, ettei syyteoikeuden menetyksiä pääse tapahtumaan.
Ratkaisu