Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan joutuisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.06
Uutinen

Annettu 13.3.2007, dnro 259/21/06

Syyttämättä jätetyn epäiltiin syyllistyneen teollaan sekä perättömään lausumaan tuomioistuimessa että kunnianloukkaukseen. Epäillyn kunnianloukkauksen syyteoikeus oli vanhentunut ennen syyteharkintaratkaisun tekemistä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti syyttäjän huomiota syyteharkinnan joutuisuuteen. Koska kyse oli suhteellisen laajasta useita esitutkintapöytäkirjoja ja epäiltyjä tekoja käsittävästä juttukokonaisuudesta, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

Ratkaisu