Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan laajuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.39
Uutinen

Annettu 22.1.2007, dnro 453/21/05

Asianomistaja oli kannellut kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän päätöksistä jättää syyte nostamatta epäiltyjä pahoinpitelyitä koskevissa asioissa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että kummassakin asiassa olisi esitetty selvitys huomioon ottaen ollut aiheellista arvioida asiaa myös lievän pahoinpitelyn ja pakottamisen kannalta ja toisessa tapauksessa lisäksi heitteillepanon kannalta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla ottanut asioita uudelleen ratkaistavakseen, mutta kiinnitti syyttäjien huomiota syyteharkinnan suorittamiseen riittävässä laajuudessa.

Ratkaisu