Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, asioiden keskinäinen kiireellisyysjärjestys

Syyttäjälaitos
3.9.2013 14.15
Uutinen

Annettu 15.10.2009, dnro 55/45/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että hänen tulee vastaisuudessa tarkoin seurata käsiteltävänään olevien asioiden käsittelyjärjestystä siten kuin valtakunnansyyttäjän syyttäjille 8.6.2009 antamassa yleisessä ohjeessa syyteharkinta-asioiden priorisoinnista on tarkoitettu (VKS:2009:2).

Kihlakunnansyyttäjän syyteharkinta-aika oli aikavälinä 24.4.2007 - 20.4.2009 ollut lukuisia kertoja yli neljäsataa päivää. Vuonna 2008 koko viraston henkilökunta oli sitoutunut yhdessä vähentämään vanhojen juttujen määrää. Useilla välitavoitteilla kyseinen syyttäjäkin oli onnistunut vuodenvaihteeseen 2008 - 2009 mennessä ratkaisemaan lähes kaikki yli vuoden vanhat asiansa. Jutturakenteen muutoksen jälkeen jutturästi oli pysynyt kurissa eikä kyseinen syyttäjän syyteharkinnassa toukokuussa 2009 ollut yli puoli vuotta vanhempia asioita.

Ratkaisu