Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, diaarin pito tahallinen, virkarikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.14
Uutinen

Annettu 29.1.2007, dnro 173/41/05

Kihlakunnansyyttäjä oli laiminlyönyt suorittaa syyteharkinnan ilman aiheetonta viivytystä hänen käsiteltävänään olleissa yhdeksässä asiassa. Syyteharkinta-ajat olivat olleet poikkeuksellisen pitkät. Syyteharkinnan viipyminen oli koskenut suurta määrää epäiltyjä rikoksia ja useita asianosaisia. Syyteoikeus oli vanhentunut useiden epäiltyjen rikosten osalta. Lisäksi kihlakunnansyyttäjä oli tahallaan laiminlyönyt noudattaa oikeusministeriön asioiden kirjaamisesta rikosasian hallintajärjestelmään antamaa määräystä. Hän oli tahallaan tehnyt Sakari-asianhallintajärjestelmään valheellisia merkintöjä siten, että hän oli poistanut kahdeksan hänellä syyteharkinnassa ollutta asiaa rästilistalta, vaikka hän ei ollut tehnyt niissä syyteharkintaratkaisua. Lisäksi hän oli erään syyteharkinta-asiakokonaisuuden kohdalla yhdistänyt viisi syyteharkinta-asiaa siten, että vanhemmat asiat oli yhdistetty uusimpaan asiaan, jonka jälkeen Sakari-asianhallintajärjestelmän rästilistalla niistä näkyi vain uusin asia ja sen saapumisaika. Kerrotulla menettelyllään kihlakunnansyyttäjä oli salannut syyteharkinta-asioiden viipymistä esimiehiltään ja mahdollistanut syyteharkinta-asioiden pitkän viipymisen.

Kihlakunnansyyttäjää vastaan määrättiin nostettavaksi syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hovioikeus tuomitsi kihlakunnansyyttäjän sakkorangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Ratkaisu