Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.28
Uutinen

Annettu 26.7.2007, dnro 41/42/07

Kihlakunnansyyttäjälle annettiin ohjaava käsitys, jossa hänen huomiotaan kiinnitettiin syyteharkinta-asioiden etenemisen asianmukaiseen seurantaan. Useissa vaiheissa syyteharkintaan saapuneen asiakokonaisuuden ratkaiseminen oli viivästynyt hyvän syyttäjätavan vastaisesti useilla kuukausilla ja kestänyt yhteensä yli vuoden. Syyttäjä oli ilmoituksensa mukaan unohtanut asian ja syyttäjäyksikköön saapuneet esitutkintapöytäkirjat olivat erehdyksen vuoksi joutuneet ratkaistujen asioiden asiakirjojen joukkoon. Syyttäjä ratkaisi asian vasta epäillyn tiedusteltua viivästyksen syytä.
Ratkaisu