Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, käsittelyn kokonaiskesto

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.51
Uutinen

Annettu 2.4.2007, dnro 144/41/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyteharkinnan viipymiseen ja kehotti häntä suorittamaan syyteharkinnan viipymättä.

Syyteharkinta oli ollut hyväksyttävästä syystä keskeytyksessä joulukuusta 2002 syyskuuhun 2005 eli lähes kolme vuotta. Kihlakunnansyyttäjän olisi tullut ottaa huomioon tämä aika jatkaessaan syyteharkintaansa ja päättäessään lukuisten tehtäviensä tärkeysjärjestyksestä. Jokaiselle syyttäjälle asetetun joutuisuusvelvoitteen lisäksi syyttäjä oli tuolloin ollut myös johtavana kihlakunnansyyttäjänä velvollinen seuraamaan yksikkönsä syyteharkinta-aikoja ja niiden huomattavasti venyessä huolehtimaan asioiden uudelleen jakamisesta tai muista työjärjestelyistä.

Kiireellisyysperusteesta huolimatta syyteharkinta on edelleen kesken. Asian saapumisesta syyteharkintaan on nyt kulunut yli neljä vuotta ja esteen poistumisestakin lähes puolitoista vuotta. Siten syyteharkinta on kestänyt kohtuuttoman kauan.

Ratkaisu