Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, syytemääräys

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.19
Uutinen

Annettu 4.11.2008, dnro 146/45/08

Asiassa oli tehty 8.7.2003, 29.8.2004 ja 1.9.2004 päivätyt syyttämättäjättämispäätökset. Päätöksiä oli arvosteltu Valtakunnansyyttäjänvirastoon 23.1.2004, 10.2.2004 ja 2.7.2004 saapuneissa kirjoituksissa. Asia oli otettu Valtakunnansyyttäjänvirastossa uuteen syyteharkintaan. Kihlakunnansyyttäjälle oli annettu 30.3.2006 määräys nostaa asiassa syyte. Asia oli viipynyt kihlakunnansyyttäjällä yli 2 vuotta 6 kuukautta.

Kihlakunnansyyttäjä oli todennut, että syytemääräyksen saamisen jälkeen virastoon oli ajalla huhtikuu 2006 - heinäkuu 2007 saapunut noin 150 pöytäkirjaa ja että syyteharkintaan liittyi myös yhtiö, jonka ensimmäinen lasku oli päivätty 26.10.2006. Kihlakunnansyyttäjä oli arvioinut tarkoituksenmukaisimmaksi saattaa juttu kokonaisuudessaan yhdellä kertaa käräjäoikeuteen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että asian jo ennen syytemääräyksen antamista tapahtuneesta viipymisestä johtuen se olisi tullut laittaa vireille viipymättä syytemääräyksen mukaisesti. Jos asiaan olisi ollut tarkoituksenmukaista liittää vielä esitutkinnassa olevia asioita, syyttäjän olisi tullut olla yhteydessä syytemääräyksen antajaan. Apulaisvaltakunnansyytäjä totesi myös, että viraston johdon tulee seurata erityisesti syytemääräysasioiden joutuisaa käsittelyä, koska usein syytemääräysasian käsittely on muutoinkin kestänyt tavanomaista pidempään.

Ratkaisu