Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, viraston päällikön seurantavelvollisuus

Syyttäjälaitos
3.9.2013 14.12
Uutinen

Annettu 15.10.2009, dnro 17/41/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota viraston päällikön velvollisuuteen seurata alaistensa syyttäjien syyteharkinta-aikaa ja syyteharkinnan viipymistapauksissa ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin. Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä on kehottanut johtavaa kihlakunnansyyttäjää vastaisuudessa varmistamaan, että hänen alaisensa syyttäjät vastaavat ajallaan ja kattavasti valtakunnansyyttäjän tekemiin pyyntöihin.

Johtava kihlakunnansyyttäjä on kihlakunnansyyttäjän hallinnollinen esimies, jonka esimiestehtäviin kuuluu muun muassa juttujen jakaminen ja syyteharkinnan joutuisuuden valvonta. Valtakunnansyyttäjä lähettää selvitys- ja selityspyyntönsä johtavalle kihlakunnansyyttäjälle ja pyytää häntä hankkimaan asianomaiselta kihlakunnansyyttäjältä varsinaisen selvityksen. Tällä pyritään siihen, että mahdolliset laiminlyönnit ja viipymiset hoidettaisiin kuntoon ensisijaisesti paikallisessa syyttäjänvirastossa ja että valtakunnansyyttäjän tarvitsisi puuttua tilanteeseen ainoastaan poikkeustapauksissa.

Ratkaisu