Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen, viraston päällikön seurantavelvollisuus, riittävät toimenpiteet

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.9.2013 14.40
Uutinen

Annettu 30.4.2009, dnro 5/41/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota viraston päällikön velvollisuuteen seurata alaistensa syyttäjien syyteharkinta-aikaa ja ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin syyteharkinnan viipymistapauksissa.

Rikosasia oli ollut johtavan kihlakunnansyyttäjän tiedossa esitutkinnan syyttäjänvirastoon saapumisesta 29.3.2007 lähtien ja kihlakunnansyyttäjälle avainsyyttäjänä vuonna 2003 annettu syytemääräys viimeistään kantelun myötä tammikuusta 2008 lähtien. Kihlakunnansyyttäjä oli ratkaissut asian vasta 26.2.2009. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on katsonut, ettei johtava kihlakunnansyyttäjä viraston päällikkönä ollut riittävässä määrin puuttunut kohtuuttomaan syyteharkinnan viipymiseen.

Työmäärä, minkä yksittäinen avainsyyttäjä omassa virastossaan tekee koko syyttäjälaitoksen eduksi, korvautuu pääosin jonkun toisen viraston avainsyyttäjän toiminnalla myös sen viraston eduksi. Viraston toiminnan kokonaissuunnittelu kuuluu johtavan kihlakunnansyyttäjän päätehtäviin. Valtakunnansyyttäjän asettamispäätöksen mukaan hänen kihlakunnansyyttäjälle keväällä 2008 määräämänsä erityistehtävä tuli syyttäjänvirastossa ottaa huomioon kihlakunnansyyttäjälle muita syyttäjän tehtäviä annettaessa. Näin oli tapahtunut vasta syksyllä 2008.

Lisäksi syyttäjänviraston tulosohjausstrategia oli tukenut pikemminkin lyhyttä syyteharkinta-aikaa kuin vanhimpien asioiden ratkaisua. Apulaisvaltakunnansyyttäjän nimenomaisesta toivomuksesta huolimatta johtava kihlakunnansyyttäjä ei ollut huolehtinut siitä, että syyteharkinta kantelun kohteena olleessa asiassa suoritetaan vuoden 2008 aikana.

Ratkaisu