Hyppää sisältöön

Syyteharkinta, esitutkinnan riittävyys, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 13.51
Uutinen

Annettu 6.7.2011, dnro 72/21/11

Kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettu käsitys puutteellisen esitutkinnan täydentämisen tarpeellisuudesta syyteharkintaa suoritettaessa ja kantelun johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisen tekemä syyteharkintaratkaisu, jolla syyte oli päätetty nostaa. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt asiassa riittämättömään näyttöön perustuvan syyttämättäjättämispäätöksen.

Kihlakunnansyyttäjä oli suorittanut syyteharkinnan epäiltyä liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa asiassa sellaisen esitutkinta-aineiston perusteella, josta ei käynyt ilmi liikenneonnettomuuden tapahtumapaikka ja jossa asianosaisten kertomukset oli kirjattu suppeasti siten, että liikenneonnettomuuteen johtaneiden tapahtumien todellista kulkua oli vaikea päätellä. Hän ei ollut pyrkinyt selvittämään tapahtumien todellista kulkua sittenkään, kun toinen asianosainen oli kaksi kertaa syyteharkintaratkaisun jälkeen pyytänyt syyttäjää tarkistamaan ratkaisunsa perusteita. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on kantelun johdosta syyteharkintaa suorittaessaan pitänyt tarpeellisena esitutkinnan täydentämistä.

Ratkaisu