Hyppää sisältöön

Syyteharkinta, esitutkintayhteistyö, riittävä esitutkinta

Syyttäjälaitos
3.9.2013 14.19
Uutinen

Annettu 5.10.2009, dnro 464/21/07

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt kaksi syyttämättäjättämispäätöstä epäillyistä kavalluksista riittävän näytön puuttumisen vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti asian kihlakunnansyyttäjän päätösten varaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kuitenkin kiinnitti syyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen esitutkinnan aikana ja viimeistään syyteharkinnassa huolehtia siitä, että esitutkinta on suoritettu niin kattavasti, että syyttäjällä on syyteharkintaa tehdessään käytössään kaikki asian rikosoikeudelliselle arvioinnille välttämätön aineisto. Kyseisestä aineistosta puuttui asiaa selventäviä asiakirjoja, joiden myöhempi hankkiminen osoittautui vaikeaksi.

Ratkaisu