Hyppää sisältöön

Syyteharkinta, työrikos, työsuojeluviranomaisen lausunto

Syyttäjälaitos
10.9.2013 10.28
Uutinen

Annettu 10.2.2009, dnro 535/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen varata työsuojeluviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen syyteharkinnan suorittamista epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa siten, kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa edellytetään.

Syyttäjä oli tehnyt seuraamusluonteisen syyttämättäjättämispäätöksen työturvallisuusrikoksen vähäisyyden johdosta varaamatta työsuojeluviranomaiselle sanottua tilaisuutta. Työsuojelupiirin kantelun johdosta todettiin, ettei syyttäjä ollut käyttänyt väärin harkintavaltaansa päätyessään syyteharkinnassa seuraamusluonteiseen syyttämättäjättämiseen. Syyttäjän ratkaisua ei muutettu.

Ratkaisu