Hyppää sisältöön

Syyttäjä, esitutkinta, rikosvastuu, maastavientirikos, rikoksen selvittäminen, syyteharkinta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.42
Uutinen

Annettu 19.1.2007, dnro 122/21/06

Muutosharkintapyyntöön annetussa ratkaisussa apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota rikosvastuun toteuttamisesta viime kädessä vastaavan syyttäjän velvollisuuteen huolehtia siitä, että rikosasia selvitetään esitutkinnassa syyteharkinnan pohjaksi riittävässä laajuudessa.

Maastavientirikoksen esitutkinnan aikana oli käynyt selväksi, etteivät kyseiseen aseiden luvattomaan kauttakuljetukseen alunperin syyllisiksi epäillyt rahdinkuljettajayhtiön toimitusjohtaja ja vuoropäällikkö olleetkaan tekoon osallisina. Vaikka edelleen oli syytä epäillä sanottun rikoksen tapahtuneen, asia siirrettiin esitutkinnasta syyteharkintaan selvittämättä ketä oli syytä epäillä rikoksen tekijäksi. Kihlakunnansyyttäjä suoritti toimitusjohtajaa ja vuoropäällikköä koskevan, syyttämättä jättämiseen päättyneen syyteharkinnan, vaikka sen toimittamisen edellytyksenä olevaa rikosepäilyä ei heidän osaltaan enää ollut. Kihlakunnansyyttäjän laatimien syyttämättäjättämispäätösten tapahtumatiedoissa ei mainittu seikkoja, joiden vuoksi hän katsoi olevan syytä epäillä toimitusjohtajaa ja vuoropäällikköä rikoksesta.

Todettiin, että toimitusjohtajan ja vuoropäällikön osalta esitutkinta olisi tullut rikosepäilyn poistuttua lopettaa ETL 9 § 2:n nojalla ja että esitutkinnan puutteiden poistamisesta olisi tullut sopia syyttäjän ja tutkinnanjohtajan yhteistyössä.

Ratkaisu