Hyppää sisältöön

Syyttäjän esteellisyys

Syyttäjälaitos
29.8.2013 14.41
Uutinen

Annettu 22.6.2010, dnro 8/41/10

Objektiivisen puolueettomuusvaatimuksen asettamien edellytysten takaamiseksi annettiin suositus ohjata syyteharkinta-asia muun syyttäjän kuin kunnianloukkausta ja salassapitorikosta koskevassa pääjutussa syyttäjänä toimineen kihlakunnansyyttäjän käsiteltäväksi asiassa, jossa pääjutun asianomistajaa epäiltiin väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi päätöksessään, ettei päärikosasiassa toiminut syyttäjä ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä päärikosasiaan liittyvässä asiassa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, viitaten päätökseensä 69/21/07, että tämän kaltaisissa tilanteissa syyttäjänvirastoissa tulisi kuitenkin juttujaossa aina suorittaa harkinta siitä, voiko päärikosasiaan liittyvissä uusissa rikosasioissa kuten väärä ilmianto, perätön lausuma tuomioistuimessa tai kunnianloukkaus, syyttäjäntoimet ja syyteharkinnan suorittaa päärikosasian syyttäjä vai tulisiko tehtävät ohjata viraston toiselle syyttäjälle. Kysymys on näin ollen syyttäjäntoimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen vaalimisesta, eikä pelkästään esteellisyyssäännösten tulkinnasta.

Ratkaisu