Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, syyttäjän huolellisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 0.03
Uutinen

Annettu 1.2.2016, dnro 334/21/15

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on muutosharkinta-asian ratkaistessaan kiinnittänyt syyttäjän huomiota huolellisuuteen varmistaa, että ratkaisussa on käsitelty kaikki esitutkinnassa tutkitut teot.

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä yhden tutkitun teon osalta ja tehnyt toisen osalta päätöksen vasta saatuaan muutosharkintapyynnön johdosta lähetetyn Valtakunnansyyttäjänviraston selvityspyynnön.

Kihlakunnansyyttäjän päätösten sisällössä ei ollut huomautettavaa.

Ratkaisu