Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, uusi selvitys, riita-asian oikeudenkäynti

Syyttäjälaitos
30.8.2013 12.58
Uutinen

Annettu 26.2.2010, dnro 29/21/10

Syyttämättäjättämispäätöksestä tehdyn kantelun ja siihen liittyvän esitutkintapyynnön johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän huolehtimaan siitä, että moottoripyöräkauppaan liittyvässä epäiltyä petosrikosta koskevassa asiassa suoritetaan vielä uudesta selvityksestä johtuvaa tarvittavaa lisätutkintaa ja sen jälkeen suoritetaan uusi syyteharkinta. Uusi selvitys oli ilmennyt syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen riita-asian oikeudenkäynnissä.

Saman syyttäjän tuli huolehtia myös siitä, että riita-asianoikeudenkäynnissä tapahtuneeksi epäiltyä perätöntä lausumaa ja prosessipetosta koskeva esitutkintapyyntö toimitetaan poliisille asianmukaisia esitutkintatoimenpiteitä varten. Hänen tuli huolehtia syyttäjän tehtävistä tässäkin asiassa, joka liittyi moottoripyöräkauppaa koskevaan petosepäilyyn.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut käyttänyt väärin harkintavaltaansa syyttämättäjättämispäätöksen tehdessään.

Ratkaisu