Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.8.2013 14.36
Uutinen

Annettu 23.6.2010, dnro 129/21/10

Kihlakunnansyyttäjä jätti epäillyn syyttämättä törkeän petoksen yrityksestä ja luottamusaseman väärinkäytöstä näytön riittämättömyyden vuoksi. Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ottanut asiaa uudelleen ratkaistavakseen. Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut laatinut päätöstään valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen laadintaa ja sisällöstä koskevan yleisohjeen edellyttämin tavoin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota päätöstensä huolellisempaan perusteluun. Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

Ratkaisu