Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 17.06
Uutinen

Annettu 11.8.2008, dnro 134/41/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ohjaavana käsityksenään todennut, ettei kihlakunnansyyttäjän menettely ollut täyttänyt hyvän syyttäjätavan edellytyksiä ja toimittanut päätöksensä kihlakunnansyyttäjälle vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Asianomistaja oli vaatinut rangaistusta kotirauhan rikkomisesta ja vahingonteosta, mutta kihlakunnansyyttäjä oli syyttänyt ainoastaan vahingonteosta. Koska syyteharkinnan lopputulos oli käynyt ilmi haastehakemuksesta, syyttäjä ei ollut tehnyt kotirauhan rikkomisesta erillistä syyttämättäjättämispäätöstä.

Valtakunnansyyttäjän ohjeen (VKS:2007:4) pääsäännön mukaan jokaisesta esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä kuullusta henkilöstä, jota vastaan syyte jätetään nostamatta, on tehtävä erillinen syyttämättäjättämispäätös. Vaikka erillistä päätöstä ei välttämättä tarvitse laatia kaikissa syyttäjän syyteharkintaan saatetuissa tapauksissa, asianosaisen on kuitenkin aina saatava riittävä tieto syyttäjän ratkaisusta.

Asianomistaja oli saanut tiedon syyttäjän ratkaisusta ja varsinkin sen perusteluista vasta kanteluasian käsittelyn yhteydessä. Kihlakunnansyyttäjän olisi tullut laatia kotirauhan rikkomisen osalta oma ratkaisu.

Ratkaisu