Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen, rikosnimike

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.9.2013 13.57
Uutinen

Annettu 26.6.2009, dnro 116/21/09

Kihlakunnansyyttäjän laatimien syyttämättäjättämispäätösten mukaan epäillyn rikoksen rikosnimike oli kiskonnantapainen työsyrjintä. Syyttämättäjättämispäätöksissä oli todettu, ettei esitutkinnassa ollut tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden nojalla voitaisiin katsoa, että asianomistaja olisi rikoslain tarkoittamalla tavalla saatettu huomattavaan epäedulliseen asemaan. Syyttämättäjättämispäätösten johtopäätöksenä oli katsottu jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat syyllistyneet kiskonnantapaiseen työsyrjintään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi kihlakunnansyyttäjän ratkaisujen johdosta, että kun työsyrjintä täyttyy vähemmällä selvityksellä kuin kiskonnantapainen työsyrjintä, syyttämättäjättämispäätöksissä olisi tullut selkeästi esittää, oliko asiassa näyttöä vastaajien syyllistymisestä työsyrjintään eikä näytön riittävyyttä olisi tullut arvioida pääasiassa kiskonnantapaisen työsyrjinnän osalta.

Ratkaisu