Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen, työturvallisuusrikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.45
Uutinen

Annettu 16.4.2007, dnro 473/21/06

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty syyttäjän velvollisuuteen perustella ratkaisunsa avoimesti ja vakuuttavasti. Se edistää myös syyttäjän mahdollisuutta itsenäisesti varmistua ratkaisunsa perusteista.

Kihlakunnansyyttäjä oli epäiltyä työturvallisuusrikosta ja kuolemantuottamusta koskevassa syyttämättäjättämispäätöksessä kuvannut tapahtumatiedot siten kuin ne oli esitetty esitutkintapöytäkirjan ensimmäisillä sivuilla olevassa tutkintailmoituksessa. Hän ei ollut ratkaisussaan systemaattisesti käsitellyt rikoksen tunnusmerkistön kannalta olennaisia oikeustosiseikkoja ja niiden tueksi esitettyä näyttöä. Ratkaisusta ei käynyt ilmi, millä perusteella työsuojelupiirin lausunossa esitetyistä työturvallisuusmääräysten huolimattomasta rikkomisesta ei ollut näyttöä.

Asiassa määrätty syyte nostettavaksi kuolemantuottamuksesta. Syyteoikeus epäillystä työturvallisuusrikoksesta oli vanhentunut syyttämättäjättämispäätöksen tekemisen jälkeen.

Ratkaisu