Hyppää sisältöön

Syytteen peruuttaminen, syytteen peruuttamisen edellytykset

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 8.55
Uutinen

Annettu 17.4.2013, dnro 127/41/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota syytteen peruuttamisen edellytyksiin.

Syyttäjän on nostettava syyte, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Kun asia on edennyt jo pääkäsittelyvaiheeseen eikä syyttäjän esittämä näyttö riitä, syyttäjä ei yleensä peruuta syytettään, vaan tuomioistuin hylkää sen.

Syytteen peruuttaminen vasta pääkäsittelyssä liittyykin sellaisiin uusiin seikkoihin, joita syyttäjä ei ole voinut ottaa huomioon syyteharkinnassaan tai asian aikaisemmissa vaiheissa. Tällaisia uusia seikkoja ei asiassa ollut esitetty.

Syyttäjä oli peruuttanut syytteensä vastaajan kuulemisen jälkeen tultuaan kertomansa mukaan vasta sitten vakuuttuneeksi siitä, ettei näyttö ollut riittänyt. Syyttäjän kuvaama menettely todistelun riittävyyden punninnasta kuuluu syyteharkintaan. Jos ns. syyttämiskynnyksen ylittyminen on esitutkinnan valossa epävarmaa, syyttäjän tulee joko pyytää lisätutkintaa tai jättää epäilty syyttämättä.

Ratkaisu