Hyppää sisältöön

Törkeä petos, syyttämättä jättäminen, konkurrenssiperuste, samanaikaiskonkurrenssi

Syyttäjälaitos
3.9.2013 13.57
Uutinen

Annettu 23.12.2009, dnro 452/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen jätti kaksi henkilöä seuraamusluonteisesti syyttämättä samanaikaisen konkurrenssin perusteella ja määräsi erästä henkilöä vastaan syytteen nostettavaksi törkeästä petoksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksiä riittävän näytön puuttumisen vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että kaksi henkilöä olivat matkailualan yhtiön vastuuhenkilöinä 2002 - 2004 syyllistyneet törkeään petokseen siirtämällä ja panttaamalla joko tekaistuja tai ainakin kirjallisen sopimuksen vastaisia laskuja rahoitusyhtiölle tietoisina laskujen luonteesta sekä oman yhtiönsä huomattavista taloudellisista vaikeuksista. Vaikka yhtiö oli myöhemmin hyvittänyt laskut rahoitusyhtiölle, on laskujen siirtämisellä ja panttaamisella aiheutettu rahoitusyhtiölle taloudellisen vahingon vaara.

Kyseisiä henkilöitä vastaan on aiemmin nostettu vakavia talousrikossyytteitä, joten päätöksessä käsitelty törkeä petos voitaisiin käsitellä samassa pääkäsittelyssä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on kuitenkin katsonut, että ottaen huomioon nostetut syytteet muun ohella törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä sekä asiakokonaisuuden syyttäjän ilmoittaman rangaistusvaatimuksen ehdottomasta vankeusrangaistuksesta, ei törkeä petos yhteisen rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten nojalla olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään. Tärkeä yleinen tai yksityinen etukaan ei ole vaatinut syytteen nostamista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että asiassa oli todennäköisiä syitä epäillä kolmatta henkilöä törkeästä petoksesta. Hänen jättämisensä syyttämättä edellä mainitulla perusteella ei ollut mahdollista, sillä häntä vastaan nostettu syyte valmismatkaliikerikoksesta on tekohetkellä voimassa olleen säännöksen mukaan rangaistavissa enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistuksella. Törkeän petoksen enimmäisrangaistuksen ollessa neljä vuotta vankeutta ei samanaikaiskonkurrenssia voi soveltaa tässä tapauksessa.

Ratkaisu