Hyppää sisältöön

Törkeä veropetos, ne bis in idem, syyteoikeus

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.29
Uutinen

Annettu 7.3.2011, dnro 340/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen suoritti uuden harkinnan syyteoikeuden osalta ja totesi, että kihlakunnansyyttäjä oli virheellisesti jättänyt epäillyn törkeän veropetoksen syyteharkinnan suorittamatta syyteoikeuden puuttumisen vuoksi. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen katsoi syyteoikeuden olevan olemassa, kumosi kihlakunnansyyttäjän ratkaisun ja palautti rikosasian syyteharkintaan toimivaltaiselle kihlakunnansyyttäjälle.

Asiassa oli kyse siitä, että kihlakunnansyyttäjä oli vastoin korkeimman oikeuden 29.06.2010 antamien ratkaisujen (KKO:2010:45 ja 46) oikeusohjeita katsonut, että verottajan antamat ansiotuloihin liittyvät rangaistusluonteiset veronkorotukset verovuosille 2005 - 2007 välittömästi estivät saman asian käsittelyn rikosprosessissa (ne bis in idem -kielto).

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että korkein oikeus oli ratkaisuissaan todennut, että vain veronkorotuksen lopullisuus estää samaa asiaa koskevan veropetossyytteen käsittelyn. Kyseisessä asiassa verovuoteen 2005 liittyneeseen jälkiverotuspäätökseen voi hakea muutosta 31.12.2011 asti ja muihin verovuosiin myöhemmin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti talousrikosasioita hoitavan kihlakunnansyyttäjän erityistä huomiota korkeimman oikeuden ennakkopäätösten oikeusohjeiden huomioimiseen.

Ratkaisu