Hyppää sisältöön

Tuomarin virkarikosepäily, esitutkinnan lopettaminen, syyttäjän toimivalta

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.37
Uutinen

Annettu 2.1.2008, dnro 143/21/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut uudelleen ratkaistavaksi asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli asianomistajan saatettua poliisin tutkinnanjohtajan tekemän esitutkinnan toimittamattajättämispäätöksen syyttäjän arvioitavaksi tehnyt päätöksen olla määräämättä esitutkintaa suoritettavaksi. Tapauksessa on ollut kyse siitä, että korkeimman oikeuden tuomareita oli ilmiannettu virkarikoksista, joiden osalta tutkinnanjohtaja oli todennut, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kumonnut kihlakunnansyyttäjän päätöksen ja siirtänyt tuomareita koskevan asian oikeuskanslerille.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut, että Suomen perustuslain 110 §:n mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta virkatoimesta päättää oikeuskansleri tai oikeusasiamies. Valtakunnansyyttäjän 17.05.2000 syyttäjille antamassa yleisessä ohjeessa (VKS:2000:6) todetaan, että syyttäjät tekevät ilmoituksen oikeuskanslerinvirastoon, mikäli tuomarin virkarikosasia tai tätä koskeva ilmoitus saapuu syyttäjälle.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että tämän olisi ryhtymättä muihin toimenpiteisiin pitänyt toimittaa oikeuskanslerille kaikki asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Ratkaisu