Hyppää sisältöön

Työrikos, toimenpiteistä luopuminen

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.10
Uutinen

Annettu 4.3.2008, dnro 419/21/07

Työsuojelupiirin kantelukirjoituksessa oli arvosteltu syyttäjien toimenpiteistä luopumisratkaisuja neljässä asiassa:
  • Esitutkinnan rajoittamispäätöstä epäiltyä työturvallisuusrikkomusta koskevassa asiassa, jossa oli kysymys henkilötunnisteen esillä pidon laiminlyömisestä yhteisellä rakennustyömaalla,
  • Syyttämättäjättämispäätöstä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain rikkomista koskevassa asiassa, jossa oli kysymys laiminlyönnistä huolehtia edustajan asettamisesta,
  • Esitutkinnan rajoittamispäätöstä epäiltyä työnantajan ulkomaalaisrikkomusta koskevassa asiassa, jossa oli kysymys virheellisten tietojen antamisesta viranomaiselle ulkomaalaisen työnteon ehdoista, ja
  • Esitutkinnan rajoittamispäätöstä epäiltyä luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevassa asiassa.

Kolmessa tapauksessa syyttäjän ei katsottu käyttäneen väärin harkintavaltaansa. Niihin sisältyvässä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain rikkomista koskevassa asiassa syyttäjän tietoon saatettu käsitys siitä, että asiassa olisi myös perustellusti voinut määrätä vastaajalle sakkorangaistuksen rangaistusmääräysmenettelyssä. Työnantajan ulkomaalaisrikkomusta koskevassa asiassa syyttäjän tietoon saatettu käsitys toimenpiteistä luopumisen edellytysten puuttumisesta. Rikos ei ollut yksinomaan työntekijään kohdistuva, vaan rikos kohdistui viranomaiseen ja sillä oli suoranaista vaikutusta ulkomaalaisten oleskelulupiin ja välillistä vaikutusta yritysten väliseen kilpailuun. Päätöksessä esitetty käsitys työsuojelupiirin, poliisin ja syyttäjän välisen yhteistyön tärkeydestä uusia säännöksiä tulkittaessa ja myös niissä tapauksissa, joissa syyttäjä harkitsee toimenpiteistä luopumista.

Ratkaisu