Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikos, vammantuottamus, näytön arviointi, opetus ja ohjaus

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.23
Uutinen

Annettu 12.5.2008, dnro 190/21/08

Syyttämättäjättämispäätöksestä tehdyn kantelun johdosta suoritetussa syyteharkinnassa määrätty yhtiön tuotantopäällikköä vastaan nostettavaksi syyte työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Hän ei ollut tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtinut työntekijöiden turvallisuudesta lastaustyössä, jossa yhtiön myymiä talopaketin päätykolmioelementtejä lastattiin yhtiön tehdasalueella auton perävaunuun. Perävaunu oli poikennut niistä perävaunuista, joilla elementtejä oli yleensä kuljetettu. Yhtiön työntekijät eivät olleet aiemmin osallistuneet sanotunlaisen perävaunun lastaamiseen. Tuotantopäällikkö ei ollut huolehtinut siitä, että yhtiön työntekijät olisi riittävästi perehdytetty sanottuun työhön ja turvallisiin työtapoihin ennen tämän uuden tehtävän aloittamista. Virheellisestä lastin kiinnittämisestä johtuen elementit olivat lastaustyön aikana kaatuneet, jolloin yksi työntekijä oli loukkaantunut saaden vammoja, joita ei voida pitää vähäisinä. Syyttämättäjättämispäätöksen tehneen kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettu syyteharkintaratkaisu ja käsitys näytön arvioinnista.

Ratkaisu