Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikos, vastuun kohdentuminen, esitutkinnan riittävyys

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.40
Uutinen

Annettu 24.10.2007, dnro 331/21/07

Syyttämättäjättämispäätöksistä tehdyn kantelun johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä pyysi ensin poliisia suorittamaan lisätutkintaa ja sitten määräsi nostamaan syytteen leipomon toimialajohtajaa ja kahta työnjohtajaa vastaan työturvallisuusrikoksesta ja vaatimaan, että leipomoyhtiö tuomitaan yhteisösakkoon.

Leipomossa oli pitkään sallittu käyttää työssä konetta, jonka vaarallista nielua ei ollut suojattu. Tästä oli ollut seurauksena, että erään leipomotyöntekijän käsi oli joutunut nieluun ja vammautunut. Toimialajohtajalla oli ollut ensisijainen vastuu huolehtia koneen varustamisesta asianmukaisilla suojalaitteilla. Suojauspuutteet olivat olleet helposti toimialajohtajankin havaittavissa. Hän ei ollut myöskään asianmukaisesti siirtänyt velvollisuuttaan työnjohtajille. Työnjohtajat eivät olisi saaneet sallia alaistensa työntekijöiden tehdä työtä puutteellisesti suojatulla koneella. Heidän velvollisuutenaan olisi ollut ilmoittaa toimialajohtajalle puutteista, vaikka heillä ei ollutkaan itsenäistä toimivaltaa hankkia koneeseen suojusta.

Kihlakunnansyyttäjä oli syyttämättäjättämispäätöksissä katsonut, että koneen suojauksen puute ei ollut niin ilmeinen, että toimialajohtajan olisi voitu kohtuudella vaatia havainneen puutteen. Työnjohtajien vastuuasema ei täyttynyt, koska heillä ei ollut itsenäistä mahdollisuutta päättää koneen suojauksesta.

Kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettiin apulaisvaltakunnansyyttäjän käsitys vastuun kohdentumisesta ja sen arvioimiseksi vaadittavista esitutkintatiedoista työturvallisuusrikosasian syyteharkinnassa.

Ratkaisu