Hyppää sisältöön

Vakuusoikeuden loukkaus, pidätysoikeus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 13.27
Uutinen

Annettu 19.8.2013, dnro 158/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi vakuusoikeuden loukkauksesta. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen epäillyn petoksen johdosta sillä perusteella, ettei asiassa ollut todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Epäilty oli vara-avaimiaan käyttäen noutanut korjattavaksi jättämänsä ajoneuvon korjaamon pihasta sen jälkeen, kun korjaustyötä koskevasta laskusta oli syntynyt erimielisyyttä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että asiassa oli kyse kauppakaaren 12 luvun 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta käsityöläisen pidätysoikeudesta ja määräsi Lapin johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän asettamaan vastaajan syytteeseen vakuusoikeuden loukkauksesta.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä Lapin käräjäoikeudessa.

Ratkaisu