Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen syyttäjälaitospäivä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.7.2013 12.53
Tiedote

 

Tulevaisuuden syyttäjälaitos

Perjantaina 26.11.2010 järjestettiin valtakunnallinen syyttäjälaitospäivä Kulttuuritalolla Helsingissä. Päivän teemana oli "Tulevaisuuden syyttäjälaitos".

Päivään osallistui syyttäjälaitoksen henkilökunnan lisäksi eri sidosryhmien edustajia. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan lähes 400.

Osallistujille oli jaettu äänestyslaitteet, joiden avulla päivän aikana äänestettiin erilaisista syyttäjälaitoksen tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Toisen kerran jaetun syyttäjälaitoksen tunnustuspalkinnon sai Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kanslia eli hallintosihteeri Linda Leskinen sekä toimistosihteerit Maarit Fallström, Susanna Hartikainen, Sirpa Helin, Tiina Kokkonen, Riitta Ruostelammi, Catharina Skog ja Leea Stenberg-Nevala. Valintalautakunta painotti kansliahenkilökunnan roolia syyttäjänviraston toiminnan kehittämisessä ja syyttäjien ja sihteereiden entistä tiiviimmän yhteistyön muodostamisessa. Useat muutokset rikosprosessissa ovat edellyttäneet kansliahenkilökunnalta valmiutta siirtyä perinteisistä tehtävistä uusiin ja kykyä työskennellä tiiminä. Syyttäjätoiminnan kehittäminen entistä laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi edellyttää koko viraston hyvää yhteistyötä.

Perusteluissa mainitaan, että "Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa on otettu aiemminkin valtakunnallisin määräyksin ensimmäisenä käyttöön uusia toimintamalleja ja tietojärjestelmiä. Viimeisten vuosien aikana virastossa on ensimmäisten joukossa ja määrällisesti aktiivisimmin kehitetty haastehakemusten ja muiden ratkaisujen esivalmistelua. Kansliahenkilökunnan rooli on muuttunut perinteisestä sihteerin työstä kohti esivalmistelijan työtä. Esityksessä todetuin tavoin kansliahenkilökunta on osallistunut työnsä kehittämiseen aktiivisesti, määrätietoisesti, innokkaasti ja ennakkoluulottomasti."

Päivän aikana jaettiin myös 12. Syyttäjälaitosmitali, joka myönnettiin Rajavartiolaitokselle. Perusteluina todetaan muun muassa, että "Rajavartiolaitoksen rikostutkijoilla on tinkimätön työmoraali ja korkea ammattitaito. Osana sitä myös esitutkintayhteistyö syyttäjän kanssa sujuu esimerkillisen hyvin, olipa sitten kyse yksittäisen jutun tutkinnasta tai yleisten periaatteellisten linjausten pohdinnasta. Tieto syyttäjälle kulkee reaaliajassa. Syyttäjän neuvot ja ohjaus otetaan vastaan luonnollisena yhteistyön osana. Esitutkintapöytäkirjat rakennetaan täsmälleen sellaisiksi kuin syyttäjä haluaa. Rajavartiolaitoksen toimittaman esitutkinnan laatu on ollut alusta alkaen kiitettävä. Lisätutkintapyyntöjä ei tarvita. Syyttäjälaitoksessa on pantu ilolla merkille myös se, että tutkinnanjohtajat käyttävät rohkeasti valtuuksiaan päättäessään esitutkinnan lopettamisesta, rajoittamisesityksistä, pakkokeinoista tai erilaisista tutkintamenetelmistä. Työnäkymme on yhteinen." . Mitalin otti vastaan Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Matti Möttönen.