Hyppää sisältöön

Vapaudenriisto, uusi selvitys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 17.11
Uutinen

Annettu 18.7.2008, dnro 45/21/08

Valtionsyyttäjä on apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisena määrännyt syytteen nostettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, että epäillyn syyllisyyden tueksi ei ollut todennäköisiä syitä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä sijainen totesi, että kantelija oli kirjoituksessaan tuonut esille sellaisia seikkoja, joka edellyttivät kantelijan nimeämän henkilön kuulemista todistajana. Kuulemisen tuoman lisäselvityksen perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen katsoi asiassa olevan todennäköisiä syitä sen tueksi, että rikoksesta epäilty henkilö oli syyllistynyt rikoslain 25 luvun 1 §:n mukaiseen vapaudenriistoon.

Ratkaisu