Hyppää sisältöön

Varkaus, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 31.3.2014 12.14
Uutinen

Annettu 6.3.2014, dnro 487/21/12

Henkilön epäiltiin anastaneen kuljettavakseen tarkoitettua tavaraa.

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt epäillyn syytämättä puuttuvan näytön vuoksi vedoten muun muassa valvontakamerakuvan epäselvyyteen.

Asia otettiin Valtakunnansyyttäjänvirastossa uuteen syyteharkintaan ja asianomistajalta hankittiin uusi valvontakamerakuvaa sisältänyt nauha.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi näyttöä toisin kuin kihlakunnansyytäjä osittain uuteen valvontakamerakuvaa sisältävän nauhan perusteella ja katsoi, että epäillyn syyllisyyden tueksi oli olemassa todennäköisiä syitä. Tämän vuoksi ja koska oikeudenkäynnin voitiin olettaa antavan muun muassa kysymysten esittämisen kautta paremmat mahdollisuudet oikeudenkäyntiaineiston arviointiin, syyte määrättiin nostettavaksi.

Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa käytettävissään olevaa näyttöä arvioidessaan.

Päätökseen liittyvä syytemääräys tulee julkiseksi kun asiaa ryhdytään käsittelemään käräjäoikeudessa.

Ratkaisu