Hyppää sisältöön

Virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen, virkamiehen esteellisyys, petoksen yritys, väärennys

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.15
Uutinen

Annettu 3.12.2008, dneo 44/21/08

Yliopiston lehtorin virassa toiminut henkilö määrättiin pantavaksi syytteeseen virka-aseman väärinkäyttämisestä ja vaihtoehtoisesti tahallisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hänen epäiltiin osallistuneen yliopiston kahdelta osakeyhtiöltä tekemiin hankintoihin liittyneiden hankinta- ja maksupäätösten valmisteluun ja tekemiseen esteellisenä ollessaan samanaikaisesti toisen osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toisen osakeyhtiön hallituksen varajäsen. Muutosharkintapyynnön johdosta tehdyssä uudessa syyteharkinnassa oli lehtorin osalta kysymys muun ohella osakeyhtiön hallituksen jäsenyyttä koskevaan riidanalaiseen kysymykseen liittyneen näytön arvioinnista. Samassa asiassa petoksen yrityksestä syytteeseen pannun osakeyhtiön toimitusjohtajan osalta oli kysymys muun ohella väärennyksen ja petoksen tunnusmerkistöjen soveltamisen edellytyksistä, kun syyteharkinnassa arvioitiin väärän sisältöisiksi epäiltyjen asiakirjojen toimittamista yliopistolle lehtorin esteellisyyden selvittämisen yhteydessä.

Asian ei rikos -perusteisella syyttämättäjättämispäätöksellä ratkaisseen kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitettiin kaiken asiaan vaikuttavan näytön huolelliseen arviointiin syyteharkinnassa.

Ratkaisu