Hyppää sisältöön

Virkarikos, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö, vähäisyys

Syyttäjälaitos
9.9.2013 14.54
Uutinen

Annettu 27.3.2009, dnro 18/21/09

Vankilanjohtaja oli ollut epäiltynä rikoslain 48 luvun 1 §:n mukaisesta ympäristön turmelemisesta ja rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaisesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäillyn syyllistyneen menettelyllään virkatehtävässään rikoslain 48 luvun 1 §:n mukaiseen ympäristön turmelemiseen ja jättänyt epäillyn syyttämättä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 -kohdan vähäisyysperusteella. Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, että menettely ei kuitenkaan täyttänyt tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöä rikoslain 40 luvun 10 §:n vähäisyysarvostelun perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että rikkoessaan virkavelvollisuuksiaan tavalla, joka täyttää rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn teon, ei teko lähtökohtaisesti voi olla virkavelvollisuuden rikkomisena niin vähäinen, ettei myös virkarikoksen tunnusmerkistö täyty. Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uuteen syyteharkintaan, katsoi epäillyn syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta jätti epäillyn syyttämättä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 -kohdan perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi käsityksensä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön soveltamisesta kihlakunnansyyttäjän tietoon.

Ratkaisu