Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Helsingfors informerar: Åtal har väckts mot Axel Smith för en serie brott som gäller olovlig observation

Åklagarväsendet
5.1.2017 13.02
Pressmeddelande

Häradsåklagare Yrjö Reenilä har 4.1.2017 väckt åtal mot Axel Smith för en serie brott som gäller olovlig observation.

Åtal har väckts för 32 olovliga observationer, 3 ärekränkningar och 2 spridande av information som kränker privatlivet. Målsägandena är tillsammans 32. För en målsägandes del är polisens tilläggsutredning i ärendet ännu oavslutad och åtalsprövningen görs så snart tilläggsutredningen har blivit klar.

Brottmålet handläggs vid Helsingfors tingsrätt från och med 18.1.2017. För huvudförhandlingen har reserverats 11 dagar i januari och februari. Handlingarna i ärendehelheten är sekretessbelagda tills målet har behandlats av domstolen den första gången, förutsatt att domstolen inte förordnar annat.

I ärendehelheten har gjorts tio åtalseftergifter gällande målsäganden: för åtta målsägandes del med motiveringen att det saknas bevis och för två målsägandes del har åtalsrätten preskriberats. Åtalseftergifterna är sekretessbelagda.

Tilläggsuppgifter: häradsåklagare Yrjö Reenilä, tfn 029 562 2113