Till medborgare

Parter i ett brottmål, klagomål osv.

Bötesförfarande

Samtycke, förändrad betalningsförmåga

Till den som söker en tjänst

Åklagaryrket, lediga tjänster, praktiken osv.

Till myndigheten

Riksåklagarens allmänna anvisningar

Pressmeddelanden

Åklagarmyndigheten

Åklagare är en statlig myndighet, vars uppgift är att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden. 

Åklagarmyndigheten är en central aktör i behandlingskedjan av brottsärenden och är som enda myndighet delaktig i samtliga skeden brottsärendets behandling.

Mera om Åklagarmyndighten

Parter i ett brottmål

En person som blivit offer för ett brott är målsägande i ett brottmål. En person som misstänks för att ha begått ett brott kallas i förundersökningen för den misstänkte och i rättegången för den åtalade eller svarande. Även åklagaren är i rättegången en av parterna.

Mer information till parter

Åklagarmyndigheten i siffror

  • 84 185 Avgjorda ärenden 2022
  • 2,6 mån. Genomsnittlig åtalsprövningstid 2022
  • 586 Årsverken 2021
  • 3,5 Arbetstrivseln 2022

Webbplatsöversikt