Hyppää sisältöön

Biträdande riksåklagaren väckte inte åtal mot läraren i Alphyddans skola

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 8.12
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att inte väcka åtal mot läraren i Alphyddans skola.

I förundersökningen hade läraren förhörts som misstänkt för brott mot tjänsteplikt och misshandel, eftersom läraren 25.3.2013 hade använt maktmedel då han hade avlägsnat en elev från skolans matsal.Enligt beslutet om åtalseftergift hade läraren rätt att beordra eleven att avlägsna sig från matsalen. Läraren hade ändå när han knuffade eleven ut från matsalen använt kraftigare maktmedel än vad som kunde anses försvarligt på basis av en helhetsbedömning. Genom att handla på detta sätt hade läraren av vårdslöshet brutit mot sin tjänsteplikt. Lärarens gärning kunde som helhet bedömd anses ringa, vilket betyder att rekvisitet för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet inte uppfylldes. Eftersom gärningen hade skett av vårdslöshet, var det inte heller fråga om lindrig misshandel.

Åtalseftergiftens nr 13/10, ärendenr R 13/276 kan beställas frånRiksåklagarämbetets registratorskontor t. 029 56 20810Tilläggsuppgifter ger:Biträdande riksåklagare Jorma Kalske, t. 029 56 20802Statsåklagare Jorma Äijälä, t. 029 56 20819