Tavoitteet, strategia ja visio

Syyttäjälaitoksen perustehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti ottaen huomioon asianosaisten oikeusturva.

Asianosaisten kannalta keskeisiä ja mitattavissa olevia yhdenvertaisuuteen ja muuhun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asioiden käsittelyn nopeus ja erot ratkaisuprofiileissa.

Syyttäjälaitoksen strategisella johtamisella on kolme tavoitetta:

  • toimimme tehokkaasti
  • meihin luotetaan
  • työnantajakuvamme on hyvä ja näkyvä.

Syyttäjälaitoksen visio on: ”Olemme osaava, vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta.”

Alla olevassa strategiakartassa määritelty tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2022. Syyttäjälaitokselle laaditaan uusi strategia syksyn 2019 aikana.