Tavoitteet, strategia ja visio

Syyttäjälaitoksen perustehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti ottaen huomioon asianosaisten oikeusturva.

Asianosaisten kannalta keskeisiä ja mitattavissa olevia yhdenvertaisuuteen ja muuhun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asioiden käsittelyn nopeus ja erot ratkaisuprofiileissa.

Syyttäjälaitoksen strategisella johtamisella on kolme tavoitetta:

  • toimimme tehokkaasti
  • meihin luotetaan
  • työnantajakuvamme on hyvä ja näkyvä.

Syyttäjälaitoksen visio on: ”Syyttäjälaitos – osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä.”

Alla olevassa strategiakartassa määritelty tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2026.

Navigaatio - Ei saa poistaa