Korkeakouluharjoittelijana valtakunnansyyttäjän toimistossa

Hanna Katajamäki, Iida Peltonen ja Emma Larjamo ovat olleet korkeakouluharjoittelijoina valtakunnansyyttäjän toimistossa. Miltä harjoittelu on tuntunut ja mitä oikeustieteen opiskelijat ovat oppineet?

"Olemme yhtä mieltä siitä, että harjoittelu valtakunnansyyttäjän toimistossa on vastannut odotuksiamme ja jopa ylittänyt ne. Työ on ollut monipuolisempaa kuin mitä osasimme aavistaakaan. Harjoittelun alussa pääsimme tutustumaan Syyttäjälaitoksen sidosryhmiin kuten Rikosseuraamuslaitokseen ja keskusrikospoliisiin.

Harjoittelujakson aikana olemme päässeet tutustumaan siihen kokonaisuuteen, jossa Syyttäjälaitos toimii. Valtakunnansyyttäjän toimiston helposti lähestyttävästä henkilökunnasta on myös vilpittömästi välittynyt se, että meidän oppimisemme on etusijalla.

Olemme oppineet valtakunnansyyttäjäntoimiston käsittelemien kanteluprosessien mekanismit alusta loppuun, minkä lisäksi syyteharkinta on tullut työssä erityisen tutuksi. Poliisirikosasioiden tutkinta ja niitä koskevat kantelut ovat olleet kokonaisuus, johon olemme päässeet ensi kertaa tutustumaan harjoittelun aikana. Harjoittelu on opettanut meille hurjasti niin kirjallisia- kuin suullisiakin argumentaatiotaitoja, sekä vahvistanut päätöksentekokykyämme.

Harjoittelussa meitä on yllättänyt se, kuinka laaja-alaisesti kanteluasioiden käsittelyssä pääsee syventymään rikosasioiden käsittelyyn. Kanteluasioita ratkaistaessa täytyy usein pohtia hyvin perustavanlaatuisia rikosprosessuaalisia kysymyksiä, kuten esitutkinnan riittävyyttä ja rajoitustoimenpiteiden edellytyksien täyttymistä.

Olemme myös yllättyneet siitä, kuinka paljon vastuuta olemme saaneet. On ollut motivoivaa huomata, että meidän oikeudelliselle päättelyllemme on annettu painoarvoa ja meidän päätelmämme ovat aidosti vaikuttaneet ratkaistavien asioiden lopputulokseen." 

Korkeakouluharjoittelun jälkeen kaksi harjoittelijoista aloitti työt syyttäjänsihteerinä nopean toiminnan yksikössä Helsingin Pasilassa. Usein harjoittelun jälkeen voikin aueta mahdollisuus jatkaa töitä Syyttäjälaitoksessa. 

Navigaatio - Ei saa poistaa