Korkeakouluharjoittelijana valtakunnansyyttäjän toimistossa

Sofie Grahn, Ella Mäkiniemi, Johan Jansson ja Antti Karjala ovat olleet korkeakouluharjoittelijoina valtakunnansyyttäjän toimistossa. Miltä harjoittelu on tuntunut ja mitä gradua vaille valmiit oikeustieteen opiskelijat ovat oppineet?

Korkeakouluharjoittelijat esittelemässä käsittelemiään kanteluita valtionsyyttäjä Leena Metsäpellolle (edessä vas.) ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappelle (edessä oik.). Heidän takanaan vas. Sofie Grahn, Ella Mäkiniemi, Johan Jansson ja Antti Karjala.

Korkeakouluharjoittelijat esittelemässä käsittelemiään kanteluita valtionsyyttäjä Leena Metsäpellolle (edessä vas.) ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappelle (edessä oik.). Heidän takanaan vas. Sofie Grahn, Ella Mäkiniemi, Johan Jansson ja Antti Karjala.

Sofie Grahn, Helsingin yliopisto: "Töihin on ollut kiva tulla! Harjoittelijat on otettu kunnolla mukaan toimiston toimintaan, ja on ollut innostavaa päästä hoitamaan aitoja tapauksia, kuten kanteluita. Aidot tapaukset auttavat soveltamaan oikeudellista ajattelua käytäntöön, ja ne opettavat syyttäjän työn vastuullisuutta: jokaisen tapauksen takana on ihminen, jolle hänen oma asiansa on hyvin tärkeä. Kantelujen käsitteleminen on opettanut paljon syyttäjän työstä – siinähän me oikeastaan jo teemme syyteharkintaa. Olin etukäteen toivonutkin, että saisin harjoitella oikeudellista soveltamista, arviointia ja argumentointia. Nyt huomaan, että opiskelun ja työelämän taitekohdassa juridisesta ymmärryksestä on tullut minulle eräänlainen ’uusi normaali’. Gradussani aion käsitellä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Haluaisin tulevassa ammatissani keskittyä johonkin, jolla todella on merkitystä."

Ella Mäkiniemi, Turun yliopisto: "Minua on ilahduttanut hyvä vastaanotto. Kaikki ovat olleet mukavia ja helposti lähestyttäviä. Täällä on päässyt tosissaan hommiin ja saanut mahdollisuuden käsitellä myös haastavampia juttuja. Harjoittelun monipuolisuus on yllättänyt: olemme työskennelleet erilaisten oikeudellisten tehtävien parissa ja myös vierailleet monissa paikoissa sekä osallistuneet mielenkiintoisiin koulutuksiin. Olen oppinut valtavasti muun muassa syyttäjän työstä, rikosprosessista, eri toimijoista, kanteluiden kautta tarkemmin yksittäisistä rikoksista, oikeudellista arviointia ja argumentaatiota."

Johan Jansson, Helsingin yliopisto: "Tehtävät ovat olleet kiinnostavia ja monipuolisia. Olen joka päivä oppinut jotain uutta. Minut on yllättänyt se, miten kommunikointi esimiesten ja muidenkin kanssa on keskustelevaa ja tasaveroista ja miten meitä harjoittelijoita täällä kuunnellaan. Minua kiinnostavat erityisesti rikosoikeus, rikosprosessioikeus, prosessuaaliset perus- ja ihmisoikeudet, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet sekä rikokset, joissa on selkeä perus- ja ihmisoikeuskytkentä. Odotan harjoittelussa oppivani yleisesti syyttäjän työstä ja syyttäjäorganisaatiosta sekä mahdollisimman paljon erityisesti sananvapausrikoksista ja muista valtakunnansyyttäjän yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvista rikoksista sekä niiden syyteharkinnasta. Myös graduni tulee käsittelemään sananvapausrikoksia."

Antti Karjala, Lapin yliopisto: "Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka nopeasti työpäivät kuluvat silloin, kun tehtävät ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Tekemällä oppii parhaiten. Täytyy myös antaa muille harjoittelijoille kiitosta avoimesta ja ennen kaikkea rakentavasta keskustelu- ja pohdintaympäristöstä. Minua kiinnostavat erityisesti hallinto-oikeus ja julkiset hankinnat sekä eräät rikostyypit, kuten poliisi- ja virkarikokset. Yksityisoikeuden puolelta ’kunniamaininnan arvoisia’ ovat sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus ja esineoikeus. Odotan, että opin kesän aikana sisäistämään tehtävät ja hahmottamaan niiden keskinäisen vuorovaikutuksen sekä saan hallintopuolelta havainnollistavaa kosketusta hankinta-asioihin."

Navigaatio - Ei saa poistaa