Väärinkäytösten ilmoituskanava

Syyttäjälaitoksen ulkopuolinen ilmoittaja, kuten sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja entiset työntekijät voivat ilmoittaa oikeuskanslerivirastolle Syyttäjälaitoksen toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. 

Ilmoituksen oikeuskanslerin ilmoituskanavaan voi tehdä, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset 

Syyttäjälaitoksen virkamies voi tehdä ilmoituksen, jos 

  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta Syyttäjälaitoksen sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että tehdyn sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Linkki oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan