Rangaistuksen täytäntöönpano

Rangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivat täytäntöönpanoviranomaiset.

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaa Oikeusrekisterikeskus ja tarvittaessa ulosottomies. Jos sakkoa ei saada perittyä maksuvelvolliselta, syyttäjä voi tietyin edellytyksin vaatia, että tuomioistuin muuntaa sakon ehdottomaksi vankeudeksi.

Vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat

  • yhdyskuntapalvelu
  • valvontarangaistus
  • valvonnalla tehostettu ehdollinen vankeus
  • ehdonalaisen vapauden valvonta
  • nuorisorangaistus.  

Ennen kuin tuomioistuin tuomitsee rangaistukseksi yhdyskuntaseuraamuksen, syyttäjä tai tuomioistuin pyytää Rikosseuraamuslaitosta tekemään rikoksesta epäillystä seuraamusselvityksen. Selvityksellä pyritään varmistumaan siitä, että kyseinen henkilö soveltuu yhdyskuntaseuraamuksen suorittamiseen. Myös rikoksesta epäilty voi pyytää seuraamusselvityksen tekemistä.  

Syyttäjä voi vaatia tuomioistuinta muuntamaan yhdyskuntaseuraamuksen ehdottomaksi vankeudeksi tai muuksi rangaistukseksi, jos yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen ehtoja rikotaan. Jos ehdonalaiseen vapauteen päästetty rikkoo valvontaan liittyviä velvollisuuksiaan, syyttäjä voi vaatia tuomioistuinta panemaan jäännösrangaistuksen täytäntöön.

Lisätietoa rangaistuksen täytäntöönpanosta Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla
Oikeusrekisterikeskus vastaa sakkorangaistusten täytäntöönpanosta
Ulosottomies vastaa rikosoikeudellisten rahamääräisten seuraamusten perimisestä

 

Navigaatio - Ei saa poistaa