Syyttäjälaitoksen visio

"Syyttäjälaitos – osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä."


Visio on tahdon asia. Se on havainnollinen ja rajattu kuvaus siitä, mitä me Syyttäjälaitoksessa haluamme olla tulevaisuudessa. Vision pitää tuntua omalta, energiseltä ja tavoittelemisen arvoiselta. Se ei toteudu ilman ponnisteluja arjessa, jossa toimintaympäristömme ja lait muuttuvat, työvälineemme kehittyvät ja kansainvälistyminen etenee.

Osaava ja kehittyvä

Osaaminen on vahvuutemme. Tekemällämme työllä on moninaisia vaikutuksia asiakkaisiimme, sidosryhmiimme ja omaan työyhteisöömme. Osaamistamme koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, kun toimintaympäristömme, säädökset, ohjeet ja työmenetelmät muuttuvat. Osaaminen on avainasemassa myös työtehtävien laadun ja määrän muuttuessa.

Jokaisen ammattitaidolla on "parasta ennen -päiväys". Sen vuoksi pidämme osaamistamme jatkuvasti ajan tasalla. Erikoistumiskehitys syyttäjälaitoksessa on pitkällä. Tarjoamme kaikille palveluksessamme oleville modernein keinoin toteutettua korkealaatuista sisäistä ja ulkoista koulutusta, johon jokainen hakeutuu tarpeen mukaan myös oma-aloitteisesti. Meillä voi kouluttautua huippuasiantuntijaksi asti.

Osaamisen vaatimus liittyy myös jokaisen työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä johtamiseen kaikilla tasoilla. Osaamme toimia työyhteisömme jäseninä arvojemme edellyttämällä tavalla. Arvostamme toisiamme, annamme palautetta ja kehitämme johtamista jatkuvasti. 

Vaikuttava

Vaikuttavuus syntyy toimintamme yhteiskunnallisista tuloksista. Syyttäjälaitokselle on annettu paljon valtaa. Kohdistamme työpanoksemme oikeisiin asioihin. Tulosohjaus toimii ja vaikuttaa. Teemme esimiesten tuella yhdenmukaisia linjauksia ja muita toimintamme edellyttämiä valintoja. Saamme aikaan tuloksia, joita yhteiskunta – toimeksiantajamme – meiltä oikeutetusti odottaa.

Julkinen kuvamme on hyvä. Viestintämme on aktiivista ja vuorovaikutteista. Olemme merkittävä kriminaalipoliittinen vaikuttaja. Toimimme ehdottoman puolueettomasti. Tehokkuutemme tunnetaan. Me palvelemme ja meihin luotetaan.

Oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja

Perustehtävämme on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta eli siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus.

Toimimme ja teemme ratkaisumme vapaina ulkopuolisesta ja epäasiallisesta vaikuttamisesta. Pyrimme ratkaisutoiminnassamme ja työprosessissamme objektiivisuuteen ja yhdenmukaisuuteen.

Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, etsimme totuutta ja tavoittelemme oikeaa ratkaisua käsittelemissämme rikosasioissa. Emme syrji emmekä suosi ketään. Mikään henkilöön liittyvä syy ei ole peruste poikkeavaan kohteluun taholtamme, ellei se ole lain mukaan perusteltua.

Tarjoamme tasapuolisesti ja oma-aloitteisesti oikeaa ja ajantasaista tietoa toiminnastamme ja toimintaympäristöstämme.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on yksi yhteisistä arvoistamme. Syyttäjälaitos on kaikkien sen palveluksessa työskentelevien ihmisten yhteisö. Suhtaudumme asiallisesti ja kohteliaasti kaikkiin työyhteisömme jäseniin. Vahvuutemme on ihmisten osaamisessa ja yhteisöllisyydessä. Ketään ei jätetä yksin.

Hyväksymme ihmisten ja tehtäviemme erilaisuuden ja kunnioitamme toistemme ammattitaitoa. Arvokeskustelumme on aitoa ja arvomme ovat ajan tasalla. Haluamme vaalia arvojamme kaikessa toiminnassamme.

Syyttäjälaitos on työpaikkamme. Työmme on vaativaa. Esimiehet tukevat siinä onnistumista. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia ja sen hyväksi tehdään työtä. Työvälineemme ja toimitilamme ovat ajanmukaiset. Työturvallisuusnäkökohdat on otettu kattavasti huomioon.

Työn merkityksellisyys

Teemme Syyttäjälaitoksessa merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi. Syyttäjälaitos on keskeinen toimija rikosasioiden käsittelyketjussa ja ainoana viranomaisena mukana kaikissa rikosasian käsittelyvaiheissa: esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Syyttäjät ovat syyteasioissa tekemissään ratkaisuissa riippumattomia ja itsenäisiä lainkäyttäjiä.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa