Syyttäjälaitos lukuina

Syyttäjälaitoksen määrärahat 2024

 

63,2 milj. euroa.

 

Henkilölukumäärä ja henkilöstön sukupuolijakauma 2023

Henkilölukumäärä
Yhteensä 642

– Syyttäjiä 457
– Asiantuntija ja toimisto- ym. henkilökuntaa 185

Henkilötyövuosia
Yhteensä 624,7

– Syyttäjät 454,8
– Asiantuntija ja toimisto- ym. henkilökunta 169,9

Henkilöstön sukupuolijakauma
– 74 % naisia
– 26 % miehiä

Saapuneet ja ratkaistut asiat 2023

Saapuneet asiat

Yhteensä 87 931

– Tavanomaisia asioita 70 550 (80%)
– Erittelemättömiä asioita 11 765 (13%)
– Vaativia asioita 5 616 (7%)

Ratkaistut asiat

Yhteensä 89 531

– Tavanomaiset asiat 70 434 (79%)
– Erittelemättömät asiat 11 128 (12%)
– Vaativat asiat 5 332 (6%)

Käsittelyratkaisuja 2 610
Summaarinen sakkomenettely 34 699

Syyteharkinnassa päättyneet asiat 2023

Yhteensä: 86 894

-    Syyte: 54 374
-    Siirto summaariseen menettelyyn: 4
-    Harkinnanvarainen syyttämättäjättäminen: 5 903
-    Prosessuaalinen syyttämättäjättäminen: 5 773
-    ETL 3:10.1 (seuraamusluonteinen rajoittaminen): 12 934
-    ETL 3.10.2 (prosessuaalinen rajoittaminen): 4 288
-    ETL 3.10.2 (kustannusperusteinen rajoittaminen): 1 024
-    Syyttäjän päätös: 2 581
-    Syyttäjän ilmoitus: 13

Keskimääräinen syyteharkinta-aika 2023

Yhteensä 2,51 kk

– Tavanomaiset asiat 1,90 kk
– Erittelemättömät asiat 4,12 kk
– Vaativat asiat 6,14 kk

Esitykset kirjalliseen menettelyyn  18 805 = syyttäjän kirjalliseen menettelyyn esittämien asioiden osuus kaikista haastehakemuksista).

Osittain tai kokonaan hylätyt syytteet käräjäoikeudessa 8 197

Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen 1 576 = asiat, joissa syyttäjä tehnyt vähintään yhden valituksen/KO:n ratkaisujen lukumäärä).

Muutoksenhaut korkeimpaan oikeuteen vuonna 2022 yhteensä 33, varsinainen muutoksenhaku 31 ja ylimääräinen muutoksenhaku 2.

Avoimet asiat 31.12.2023

Syyteharkinnassa avoinna 17 293
– Vireillä yli 1 v.  1 575
– Vireillä 6–12 kk 4 438

Navigaatio - Ei saa poistaa