Rikosasioiden nopea käsittely

Rikosasioiden nopeassa käsittelyssä tietyt syyttäjät hoitavat keskitetysti

Nopeassa käsittelyssä hoidetaan niin sanottuja päivittäisrikosasioita, joita ovat esimerkiksi varkaus, vahingonteko, pahoinpitely ja liikennerikokset.

Toiminnan tavoitteet

Syyttäjät hoitavat päivittäisrikosasioita päätoimisesti. Tällä pyritään parantamaan syyttäjien ratkaisujen laatua ja yhdenmukaisuutta koko maassa, mikä parantaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Lisäksi nopean käsittelyn tavoitteena on, että muille syyttäjille jäisi enemmän aikaa hoitaa vaativia juttuja. Syyttäjien työmäärää pyritään myös tasaamaan siirtämällä päivittäisrikosasioita ruuhkaisimmista yksiköistä muualle käsiteltäviksi.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa